Skapa lås

Beroende på typ av lås kan de

Mer information om ämnet finns under Koppla in, öppna, låsa osv..

Inom ramen för bästa praxis (se Bästa praxis: Bygga upp ett låssystem) rekommenderar SimonsVossatt du först tar hand om organisatoriska förberedelser:

INFO

notice

Dolda inställningar

När du har skapat ett lås och tryckt på knappen Schließungseigenschaften: Fertiigstellen [offen] identifierar AXM Classic låstypen. Därefter döljs alla inställningar som inte är relevanta.

 1. AXM Classic öppet.
 1. Klicka på knappen Ny stängning .
 2. Fönstret för att skapa ett nytt lås öppnas.
 3. I listrutan Område väljer du det område som låset tillhör.
 4. I listrutan Typ av lås väljer du vilket lås du skapar.
 5. INFO

  notice

  Identifiera lås automatiskt

  Eventuellt vet du ännu inte vilken post du ska välja i listrutan Typ av lås . I AXM Classic står även posten Automatiskt erkännande till förfogande.

  Först när du faktiskt programmerar låset sparar AXM Classic den identifierade låstypen. På fliken Konfiguration visas eller döljs då de alternativ som passar låstypen.

 6. Namnge låset i fältet Dörrens namn.
 7. I fältet Rumsnummer anger du numret på det rum där låset är monterat.
 8. I fältet Golv anger du våningen där låset är monterat.
 9. I listrutan Plats Anger du platsen där låset är monterat.
 10. Val i listrutan Byggnad Begränsas till de byggnader som hör till den valda platsen.
 11. I listrutan Byggnad väljer du byggnaden där låset är monterat.
 12. När du vill använda tidsfunktioner: Öppna menyn Tidsfunktioner och gör inställningarna (för detaljer se Begränsa låsbehörigheter till bestämda tider (tidsschema) och Koppla in och koppla ur lås med tidsomkoppling automatiskt).
 13. INFO

  notice

  Helgdagslistor för lås och platser

  Du kan allokera helgdagslistor både till ett lås och till låsets plats. I detta fall används helgdagslistan i låset och helgdagslistan som hör till platsen ignoreras.

  Om helgdagslistan allokeras till platsen i stället för låset övertas platsens helgdagslista i låset. Du ser om att så är fallet genom att det står ett tillägg i fönstret till låset om att listan är överförd.

 14. Klicka på fliken Konfiguration.
 15. Fönstret växlar till fliken Konfiguration.
 16. Om du vill logga tillträdesförsök: Öppna menyn Tidskonfiguration och gör inställningarna (se Logga tillträden i låset (passerlista)).
 17. Om du vill ändra öppningstid eller använda närområdesläge: Öppna menyn Stängningsfunktioner och gör inställningarna (se Låta lås vara öppna längre, kortare eller varaktigt och Begränsa låsets läsräckvidd (närområdesläge)).
 18. Om du vill ändra signaler vid batterivarning eller programmeringskvittering: Öppna menyn Signalering och gör inställningarna (se Stänga av ljudet i lås (vid batterivarning och programmering)).
 19. Om du vill ignorera aktiveringsfönstret (se Aktiveringsdatum / utgångsdatum): Öppna menyn AX-funktioner och gör inställningarna (se Ignorera aktiverings- och förfallodatum för identifikationsmedier).
 20. Om du vill aktivera/avaktivera kortläsren för låset: Öppna menyn Kortkonfiguration och gör inställningarna (se Aktivera och avaktivera kortläsare).
 21. Om du vill använda den interna och externa antennen samtidigt hos ett Smartrelä: Öppna menyn Reläfunktioner och gör inställningarna (se Använda intern och extern antenn samtidigt).
 22. Om du vill koppla in och ur låset automatiskt: Öppna menyn Konfigurering av tidsväxlaren och gör inställningarna (se Koppla in och koppla ur lås med tidsomkoppling automatiskt).
 23. Om du vill ändra signalerna hos ett Smartrelä eller använda det seriella gränssnittet: Öppna menyn Avancerad konfiguration och gör inställningarna (se Ändra inställningar för Smartrelä).
 24. Klicka på fliken Behörighetsgrupper.
 25. Fönstret växlar till fliken Behörighetsgrupper.
 26. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 27. Markera alla behörighetsgrupper som du vill allokera ditt lås till (ctrl+musklick för att markera en, ctrl+musklick för att markera flera).
 28. INFO

  notice

  Dubbelklick som alternativ till pilknappar

  Genom att dubbelklicka på en post i listan flyttar du till den andra kolumnen.

 29. Med flyttar du bara de valda behörighetsgrupperna och med flyttar du alla visade behörighetsgrupper.
 30. Låset läggs till i behörighetsgrupperna i vänster kolumn.
 31. Klicka på fliken Hashtags.
 32. Fönstret växlar till fliken Hashtags.
 33. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 34. Markera alla hashtaggar som du vill allokera till ditt lås (ctrl+musklick för att markera en, ctrl+musklick för att markera flera).
 35. INFO

  notice

  Dubbelklick som alternativ till pilknappar

  Genom att dubbelklicka på en post i listan flyttar du till den andra kolumnen.

 36. Med flyttar du bara de valda hashtaggarna och med alla visade hashtaggar.
 37. Hashtaggarna i den vänstra kolumnen läggs till i låset.
 38. Markera kryssrutan Skapa ett annat objektför att låta fönstret vara öppet med samma inställningar för nästa lås som ska skapas.
 39. Klicka på knappen Kompletteraför att skapa låset.
 40. Fönstret för att skapa ett nytt lås stängs.
 1. Det nya låset visas i listan och i matrisen.