Ändra inställningar för Smartrelä

Du ser bara inställningar för Smartrelä i följande fall:

Alla inställningar av Smartreläet ändras på fliken Konfiguration :

  1. AXM Classic öppet.
  2. Låslistan eller matrisvyn öppen.
  1. Klicka på Smartreläet.
  2. Smartreläets fönster öppnas.
  3. Klicka på fliken Konfiguration.
  4. Fönstret växlar till fliken Konfiguration.