Koppla in, öppna, låsa osv.

Olika låstyper reagerar olika på ett behörigt identifikationsmedium:

Lås

Reaktion

Användarens åtgärd

Låscylinder

Koppla in:

Den elektroniska knoppen är mekaniskt ansluten till medbringaren.

Öppna:

  1. Vrid knoppen.
  2. Fatta handtaget.
  3. Öppna dörren med handtaget.

SmartHandle

Koppla in:

Handtaget på den elektroniska sidan är mekaniskt anslutet till fyrkanten.

Öppna:

  1. Tryck ner handtaget.
  2. Öppna dörren med handtaget.

Smartrelä

Koppla om:

Reläkontakten i Smartreläet kopplar om. Beroende på Smartrelä är det en slutarkontakt eller en växelkontakt.

Anslutna elektriska dörrar öppnas nu.

Ingen ytterligare åtgärd krävs. I regel är dörren redan öppen.

SmartLocker AX

Köra in regel:

Motorblocket i SmartLocker drar regeln inåt och låser upp dörren.

Öppna:

  1. Öppna dörren.

I grunden gäller: Förutom Smartreläet är inget lås i stånd att öppna, stänga eller låsa en dörr. Det krävs alltid en åtgärd från användaren (till exempel vrida på knoppen och öppna dörren). Även Smartreläet behöver en ansluten dörrstyrning, en ansluten motor eller liknande.

Begrepp

Betydelse

Aktivera

Ett identifikationsmedium används med ett lås.

Inkoppling

Låscylinder och SmartHandle: Den elektroniska knoppen resp. det elektroniska handtaget kopplas till medbringaren resp. fyrkanten.

Öppna

En dörr öppnas av användaren (efter att exempelvis en låscylinder har kopplats in).

Stäng

En dörr öppnas av användare och går i lås. Instickslåsets regel har ännu inte skjutits ut.

Urkoppling

Låscylinder och SmartHandle: Den elektroniska knoppen resp. det elektroniska handtaget lossas från medbringaren resp. fyrkanten.

Koppla om

Endast Smartrelä: Reläet kopplar om och reläkontakterna sluter resp. växlar.

Låsa

Endast låscylinder: Låscylindern är inkopplad, knoppen vrids en gång. Instickslåsets regel skjuts ut.

Låsa säkert

Endast låscylinder: Låscylindern är inkopplad, knoppen vrids två gånger. Instickslåsets regel skjuts ut fullständigt.