Behörighetsgrupper

I och med introduktionen av AXM Classic är nu behörighetsgrupper för första gången tillgängliga.

Principen för en behörighetsgrupp är ganska enkel, den påminner om en smältdegel (melting pot). Inom en behörighetsgrupp är normalt alla lås och alla identifikationsmedier behöriga.

Normalt eftersom du har möjlighet att återkalla behörigheter manuellt för enskilda identifikationsmedier. Där med styr du fullständigt över behörigheterna men kan hantera det huvudsakliga arbetet med hjälp av en behörighetsgrupp.

Identifikationsmedier och lås kan tillhöra flera behörighetsgrupper.

Behörighetsgrupper är en organisatorisk enhet. Det bästa är att skapa behörighetsgrupperna före låsen och identifikationsmedierna (se Bästa praxis: Bygga upp ett låssystem och Skapa behörighetsgrupper).