Begränsa låsets läsräckvidd (närområdesläge)

Närområdesläget minskar låsens läsräckvidd. Särskilt friroterande Digital Cylinder AX måste användas i närområdetsläget. Den är utrustad med två elektroniska knoppar som skulle aktiveras samtidigt om inte näromlådesläget används.

INFO

notice

Närbildsläge för friroterande Digital Cylinder AX automatiskt aktiverat

När du markerar alternativet Friluftsliv för en Digital Cylinder AX kommer AXM Classic även att automatiskt aktivera Närbildsläge .

  1. AXM Classic öppet.
  1. Klicka på det lås som ska ha begränsad läsräckvidd.
  2. Låsets fönster öppnas.
  3. Klicka på fliken Konfiguration.
  4. Fönstret växlar till fliken Konfiguration.
  5. Öppna menyn Stängningsfunktioner .
  6. Markera kryssrutan Närbildsläge (visas bara för lämpliga lås).
  7. Klicka på knappen Komplettera.
  8. Låsets fönster stängs.
  1. Närområdesläge aktiverat för låset.