Skapa tidsschema

 1. AXM Classic öppet.
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-knappen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen KONTROLL AV LÅSSYSTEM väljer du posten Kontroll av tidtabellen .
 4. AXM-fältet stängs.
 5. Fliken Kontroll av tidtabellen öppnas.
 6. Klicka på knappen Tidtabeller .
 7. Fliken Tidtabeller öppnas.
 8. Klicka på knappen Ny .
 9. Fönstret för att skapa ett tidsschema öppnas.
 10. I fältet Namn anger du ett namn på tidsschemat.
 11. I fältet Beskrivning skriver du en beskrivning om du vill.
 12. Klicka på fliken Tidsgrupper.
 13. Fönstret växlar till fliken Tidsgrupper.
 14. INFO

  notice

  Den första tidsgruppen skapas automatiskt

  För tidshantering i AXM Classic behövs minst en tidsgrupp. Därför skapas en tidsgrupp automatiskt i AXM Classic.

  1. Aktivera minst en dag i den här tidsgruppen.
  1. Den automatiskt skapade tidsgruppen är giltig och tidsschemat kan färdigställas.
 15. Om du ännu inte har skapat dina tidsgrupper: Skapa tidsgrupperna (se Skapa tidsgrupp).
  Om du redan har skapat tidsgrupperna i ett annats tidsschema: Ställ in tidsgrupperna för det här tidsschemat.
 16. Tidsschemat är skapat och fönstret för att skapa ett tidsschema stängs. Fortsätt i förekommande fall med att Lägga till identifikationsmedium i tidsgruppen och Lägga till lås i tidsschemat.
 1. Tidsschemat är skapat och visas i listan.