Logga tillträden i låset (passerlista)

Här aktiverar du passerlistan. I den loggar låset vilka Identifikationsmedier har aktiverats (se även Beträdelse- och passerlistor).

 1. AXM Classic öppet.
 2. Lås utrustat med ZK-alternativ.
 1. Klicka på det lås som ska logga tillträden.
 2. Låsets fönster öppnas.
 3. Klicka på fliken Konfiguration.
 4. Fönstret växlar till fliken Konfiguration.
 5. Öppna menyn TIDSKONFIGURATION (visas bara för .ZK-lås).
 6. Markera kryssrutan Loggning av åtkomst (aktiverat som standard för .ZK-lås).
 7. Klicka på knappen Komplettera.
 8. Låsets fönster stängs.
 1. Tillträdesloggning aktiverat för låset.

De loggade tillträdena läses av vid synkroniseringen (se Synkronisera lås (inkl. läsa av passerlista)).

Därefter kan passerlistorna öppnas i låsets fönster via fliken Åtkomstlista (se Visa och exportera passerlista för ett lås).