Områden

Områden är en organisatorisk enhet för låsen. Du kan använda ett område i för att slå ihop sammanhörande lås i AXM Classic .

Ett klassiskt exempel för användning av områden är ingångsområden liknande utrymmen. Ett ingångsområde kan omfatta flera dörrar och lås. Här kan det vara praktiskt att slippa hantera varje lås för sig vid hantering av låssystemet. Användning av områden möjliggör just detta och dessutom ytterligare bekväma funktioner:

Områden är en organisatorisk enhet. Det bästa är att skapa områdena först och låsen sedan (se Bästa praxis: Bygga upp ett låssystem och Skapa område).

INFO

notice

Maximalt ett område per lås

Ett lås kan tillhöra maximalt ett område. Det finns inga överlappande områden i AXM Classic . Om du allokerar ett lås till ett annat område tas detta lås automatiskt bort från det nuvarande området.

  1. I fönstret Utbud - Detaljer kan du använda kolumnen Utbud - Detaljer för att kontrollera om ett lås redan är allokerat till ett område.

Matris utan områden

Matris med områden