Stänga av ljudet i lås (vid batterivarning och programmering)

I låsegenskaperna kan du avaktivera följande signaler:

Om ett identifikationsmedium aktiveras signaleras inkoppling av låset som vanligt. För varje identifikationsmedium kan du dock ställa in att låsen inte ska signalera vid aktivering (se Stänga av ljudet i alla lås för ett identifikationsmedium).

  1. AXM Classic öppet.
  1. Klicka på det lås där ljudet ska stängas av.
  2. Låsets fönster öppnas.
  3. Klicka på fliken Konfiguration.
  4. Fönstret växlar till fliken Konfiguration.
  5. Öppna menyn Signalering .
  6. Avmarkera kryssrutorna Ljud/synliga batterivarningar är aktiva och Akustiska bekräftelser för programmering aktiverade.
  7. Klicka på knappen Komplettera.
  8. Låsets fönster stängs.
  1. Låset signalerar inte längre några batterivarningar eller akustiska programmeringskvittenser.