Bästa praxis: Bygga upp ett låssystem

Du sparar mycket tid och arbete om du bygger upp låssystem i en ordningsföljd där du om möjligt bara behöver öppna varje fönster en gång.

Det är i princip enklast om du börjar med att förbereda organisationsstrukturen (se Organisationsstruktur).

Erfarenhetsmässigt har följande koncept visat sig fungera bra:

 1. Skapa platser (se Skapa plats).
 2. Skapa byggnader (se Skapa en byggnad och allokera till en plats).
 3. Skapa områden (se Skapa område).
 4. Skapa första tidsschema (se Skapa tidsschema).
 5. Skapa alla nödvändiga tidsgrupper (se Skapa tidsgrupp).
 6. Skapa ytterligare tidsscheman och koppla därvid tidsgrupperna direkt till respektive tidsschema.
 7. Skapa behörighetsgrupper (se Behörighetsgrupper).
 8. Skapa persongrupper (se Skapa persongrupp).
 9. Vid behov Lägga till kort i låssystemet (se Aktivera kort och transpondrar).
 10. Skapa identifikationsmedier och tilldela dem direkt när du skapar behörighetsgrupper, persongrupper och tidsgrupper (se Skapa identifikationsmedier, Skapa persongrupp och Begränsa behörigheter hos ett identifikationsmedium till bestämda tider (tidsgrupp))
 11. Skapa , lås och tilldela dem direkt när du skapar behörighetsgrupper, områden och tidsscheman (se Skapa lås, Skapa område och Begränsa låsbehörigheter till bestämda tider (tidsschema)).
 12. Synkronisera lås (se Synkronisera lås (inkl. läsa av passerlista)).
 13. Synkronisera identifikationsmedier (se Synkronisera identifikationsmedium (inkl. läsa av beträdelselista)).

I den här ordningsföljden kan du direkt använda resultaten från de föregående stegen i de följande stegen.

Bakgrundsinformation för överväganden vad gäller tidhantering och behörighetsgrupper:

Självklart kan du avvika från den här ordningsföljden och exempelvis börja med att skapa identifikationsmedier och lås utan tidsgrupper. Om du behöver tidhantering senare måste du