Lägga till område med lås i ett tidsschema

Det bästa är att skapa tidsscheman först och låsen sedan (se Bästa praxis: Bygga upp ett låssystem). Då kan du lägga till låsen i tidsschemat samtidigt som du skapar låsen (se Skapa lås).

Ibland kanske du ändå redan har skapat lås och bestämmer dig först senare för att styra behörigheterna tidsmässigt. I detta fall lägger du helt enkelt till låsen till dina tidsscheman i efterhand. Användning av områden som filterkriterium underlättar urvalet av motsvarande lås.

Det här kapitlet beskriver hur du med områden lägger till lås i ett tidsschema via tidschemats fönster (för att lägga till enskilda lås via låsegenskaperna, se Begränsa låsbehörigheter till bestämda tider (tidsschema)).

 1. AXM Classic öppet.
 2. Tidsschema skapat (se Skapa tidsschema).
 3. Fönstret för tidsscheman öppet (se Skapa tidsschema).
 4. Lås utrustat med ZK-alternativ.
 1. Klicka på fliken Tilldelade stängningar.
 2. Tidsschemats fönster växlar till fliken Tilldelade stängningar.
 3. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 4. INFO

  notice

  Områden som filterkriterium

  Områden kan användas som filterkriterium och förenklar därmed urvalet lås.

  1. I kolumnen Område klickar du på filtersymbolen.
  2. Välj ett eller flera områden.
 5. Markera alla lås du vill tilldela (ctrl+musklick för att markera ett eller skift+musklick för att markera flera).
 6. INFO

  notice

  Dubbelklick som alternativ till pilknappar

  Genom att dubbelklicka på en post i listan flyttar du till den andra kolumnen.

 7. Med flyttar du bara de valda låsen och med alla visade lås.
 8. INFO

  notice

  Lås från andra tidsscheman

  Lås från andra tidsscheman visas också i listan. På så sätt kan du överföra lås från andra tidsscheman till det aktuella tidsschemat.

  1. Filtrera/sortera de visade låsen.
  2. Kontrollera om de markerade låsen redan används i ett annat tidsschema.
 9. Låsen i den vänstra kolumnen läggs till i tidsschemat.
 10. Klicka på knappen Komplettera.
 11. Tidsschemats fönster stängs.
 1. Lås från området har lagts till i tidsschemat.