Lägga till områden och persongrupper till behörighetsgrupper

I detta kapitel får du veta hur du snabbt kan lägga till flera lås till behörighetsgrupper med hjälp av områden. Tillvägagångssättet för persongrupper/identifikationsmedier sker på liknande sätt.

I idealfallet skapade du behörighetsgrupperna redan innan du skapade låsen (se Bästa praxis: Bygga upp ett låssystem och Skapa behörighetsgrupper). Därigenom kan du ställa in behörighetsgrupperna direkt i egenskaperna när du skapar låsen och identifikationsmedierna:

Så här kan du snabbt lägga till flera lås till behörighetsgrupper med hjälp av områden:

 1. AXM Classic öppet.
 2. Behörighetsgrupper skapade (se Skapa behörighetsgrupper).
 3. Minst ett område skapat (se Skapa område).
 4. Området har tilldelats minst ett lås (se Flytta lås till områden).
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-knappen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen KONTROLL AV LÅSSYSTEM väljer du posten Behörighetsgrupper .
 4. AXM-fältet stängs.
 5. Fliken Behörighetsgrupper öppnas.
 6. Välj eventuellt ett annat låssystem i listrutan eller välj posten Allaför att behörighetsgrupperna i alla låssystem.
 7. Klicka på den behörighetsgrupp där du vill lägga till lås och identifikationsmedier.
 8. Behörighetsgruppens fönster öppnas.
 9. Klicka på fliken Stängningar.
 10. Fönstret växlar till fliken Stängningar.
 11. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 12. INFO

  notice

  Områden som filterkriterium

  Områden kan användas som filterkriterium och förenklar därmed urvalet lås.

  1. I kolumnen Område klickar du på filtersymbolen.
  2. Välj ett eller flera områden.
 13. Markera alla lås du vill lägga till i behörighetsgruppen (ctrl+musklick för att markera ett eller skift+musklick för att markera flera).
 14. INFO

  notice

  Dubbelklick som alternativ till pilknappar

  Genom att dubbelklicka på en post i listan flyttar du till den andra kolumnen.

 15. Med flyttar du bara de valda låsen och med alla visade lås.
 16. De markerade låsen i den vänstra kolumnen läggs till i behörighetsgruppen.
 17. Klicka på knappen Komplettera.
 18. Fönstret för den behörighetsgruppen stängs.
 19. Alla identifikationsmedier i den här behörighetsgruppen har behörighet till alla lås i den här behörighetsgruppen.
 20. Matrisvyn visas igen.
 21. Klicka på knappen Uppdatera .
 1. I matrisen visas behörigheter från din behörighetsgrupp (du ser en liten trekant bredvid krysset).