Flytta lås till områden

När du lägger till ett lås måste du ange ett område. Bäst är att följa bästa praxis (se Bästa praxis: Bygga upp ett låssystem) och klara av alla organisatoriska förberedelser innan låsen skapas (se Organisationsstruktur). På så sätt behöver du bara öppna fönstren en gång.

Självklart kan du även flytta låsen till ett annat område i efterhand.

Flytta ett lås

Flytta flera lås

Allokera enskilda lås till ett annat område (i låsets fönster)

Lämpar sig för flytt av få lås till många olika områden:

Allokera flera lås till ett annat område (i områdets fönster)

Lämpar sig för flytt av många lås till få olika områden:

INFO

notice

Maximalt ett område per lås

Ett lås kan tillhöra maximalt ett område. Det finns inga överlappande områden i AXM Classic . Om du allokerar ett lås till ett annat område tas detta lås automatiskt bort från det nuvarande området.

  1. I fönstret Utbud - Detaljer kan du använda kolumnen Utbud - Detaljer för att kontrollera om ett lås redan är allokerat till ett område.

Områden påverkar inte behörigheter

Behörigheter är inte omedelbart kopplade till områden. Om lås flyttas till ett annat område påverkar det alltså inte behörigheterna. Områden emellertid ett praktiskt verktyg för att ändra behörigheter snabbare.

  1. Använd områden för att snabbare lägga till lås till behörighetsgrupper (se Lägga till områden och persongrupper till behörighetsgrupper).