Skapa identifikationsmedier

Med identifikationsmedier kan användarna koppla in och ur låsen (se även Identifikationsmedier, lås och låsschema).

INFO

notice

Aktivera pinkodsknappsats

I AXM Classic finns även stöd för pinkodsknappsatser, men de visas inte för låssystemet som standard.

 1. Aktivera vid behov pinkodsknappsatsen manuellt (se Aktivera pinkodsknappsatser).

Aktivera transpondrar och kort för låssystemet

Du har bara tillgång till de typer av identifikationsmedier som är aktiverade i låssystemet.

 1. Aktivera kort respektive transpondrar i egenskaperna till låssystemet (se Aktivera kort och transpondrar).
 1. AXM Classic öppet.
 1. Klicka på knappen Ny transponder .
 2. Fönstret för att skapa ett identifikationsmedium öppnas.
 3. I listrutan Typ väljer du det identifikationsmedium som du vill skapa.
 4. Ange eventuellt en beskrivning.
 5. Om identifikationsmediet ska ha tidsstyrda behörigheter: Markera kryssrutan Tidsgrupp.
 6. I listrutan Tidsgrupp väljer du tidsgrupp (t.ex. Tidsgrupp).
 7. Markera kryssrutan Ny person.
 8. I AXM Classic skapas en ny person automatiskt till det nya identifikationsmediet. Avaktivera den här kryssrutan för att välja en redan befintlig person (t.ex. som behöver ett andra identifikationsmedium eller ett nytt som ersättning).
 9. Fliken Personuppgifter visas.
 10. Klicka på fliken Personuppgifter.
 11. I fälten Efternamn och Förnamn anger du efternamn och förnamn på den person som ska ha identifikationsmediet.
 12. Efternamn och förnamn visas senare i matrisen.
 13. Personalnumret genereras automatiskt.
 14. INFO

  notice

  Personalnummerschema eller manuell inmatning

  I AXM Classic genereras personalnumren enligt följande schema: PN-1, PN-2, PN-X. Förkortningen PN kan vid behov ändras (se Ändra automatisk numrering).

  Alternativt kan du även ange personalnumren manuellt:

  1. Avmarkera kryssrutan Bil.
  2. Fält Personalenummer aktiveras.
  3. I fältet Personalenummer anger du personalnumret.
 15. Om du vill allokera den här personen till en persongrupp: I listrutan Grupp av personer väljer du den persongrupp som den här personen tillhör.
 16. Ange vid behov ytterligare uppgifter om personen.
 17. Uppgifter som du anger i fältet Avdelning kan du sedan enkelt välja ur en lista även för andra personer.
 18. Om du vill redigera fälten Ställ in på, Ställ in tills eller Födelsedatum : Avmarkera respektive kryssruta Ej relevant.
 19. Med knappen Mer > växlar du till nästa flik eller så avslutar du inmatningarna genom att trycka på Komplettera .
 20. Om låsen för det här identifikationsmediet ska vara öppna dubbelt så längs (fördubbling upp till max. 25 s): Markera kryssrutan Lång öppning.
 21. Om låsen inte ska pipa för det här identifikationsmediet: Avmarkera kryssrutan Ingen akustisk öppningssignal.
 22. Om information om vilka lås som använts ska sparas på identifikationsmediet: Markera kryssrutan Förteckning över personer som kan komma in.
 23. Om transpondern inte ska gå att använda omedelbart: Avmarkera kryssrutan med omedelbar verkan. Ange ett sedan ett aktiveringsdatum.
 24. Om transpondern bara ska gå att använda under en begränsad tid: Avmarkera kryssrutan utan utgångsdatum. Ange ett sedan ett förfallodatum.
 25. Med knappen Ytterligare låssystem växlar du till nästa flik eller så avslutar du inmatningarna genom att trycka på Komplettera .
 26. Om du vill använda identifikationsmediet i flera låssystem i det här projektet: Med knappen Lägg till lägger du till ytterligare låssystem (se Använda ett identifikationsmedium i flera låssystem).
 27. INFO

  notice

  Begränsningar för Transponder – ytterligare låssystem

  Beroende på identifikationsmedium är olika mycket lagringskapacitet för ytterligare lås tillgänglig (exempel: G2-transpondrar kan lagra fyra G2-låssystem). Dessutom måste låssystemet ha stöd för identifikationsmediet (exempel: Det går inte att använda transpondrar i rena kortlåssystem).

  1. Säkerställ att det finns tillräckligt mycket lagringsutrymme på identifikationsmediet.
  2. Säkerställ att det önskade låssystemet har stöd för identifikationsmediet. Utöka låssystemet vid behov (se Aktivera kort och transpondrar).
  3. Säkerställ vid användning av kort att låssystemens lagringsplatser inte överlappar varandra.
 28. Med knappen Mer > växlar du till nästa flik eller så avslutar du inmatningarna genom att trycka på Komplettera .
 29. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 30. Markera de önskade behörighetsgrupperna i höger kolumn (ctrl+musklick för att markera en eller skift+musklick för att markera flera).
 31. Med flyttar du bara de valda behörighetsgrupperna och med flyttar du alla visade behörighetsgrupper.
 32. Identifikationsmediet allokeras till de markerade behörighetsgrupperna.
 33. INFO

  notice

  Dubbelklick som alternativ till pilknappar

  Genom att dubbelklicka på en post i listan flyttar du till den andra kolumnen.

 34. Med knappen Mer > växlar du till nästa flik eller så avslutar du inmatningarna genom att trycka på Komplettera .
 35. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 36. Markera de önskade hashtaggarna i höger kolumn (ctrl+musklick för att markera en eller skift+musklick för att markera flera).
 37. Med flyttar du bara de valda hashtaggarna och med flyttar du alla hashtaggar.
 38. INFO

  notice

  Dubbelklick som alternativ till pilknappar

  Genom att dubbelklicka på en post i listan flyttar du till den andra kolumnen.

 39. De markerade hashtaggarna i vänster kolumn används för det här identifikationsmediet.
 40. Markera kryssrutan Skapa ett annat objektför att låta fönstret vara öppet med samma inställningar för nästa identifikationsmedium som ska skapas.
 41. Klicka på knappen Kompletteraför att skapa identifikationsmediet.
 42. Fönstret för att skapa ett nytt identifikationsmedium stängs.
 1. Det nya identifikationsmediet visas i listan och i matrisen.