Aktivera kort och transpondrar

När du skapade låssystemet valde du i listrutan Typ vilken typ av identifikationsmedier som skulle användas i låssystemet.

Behovet har kanske ändrats sedan dess och du vill nu till exempel även använda kort i låssystemet. Du ändrar alltså låssystemet från aktiv (= enbart transpondrar) till hybrid (= transpondrar och kort). Med AXM Classic är det inget problem utan du kan enkelt aktivera ytterligare kort och transpondrar.

Täck dock på att när kort aktiveras i efterhand kan de bara kommunicera med ett begränsat antal lås (se Kort och lås-ID:n).

Det problemet uppstår inte när transpondrar aktiveras i efterhand.

Aktivera kort

Följande exempel beskriver hur du även kan använda kort i ett rent transponderlåssystem. Med kort avses även andra typer av RFID-identifikationsmedier, t.ex. SmartTags eller RFID-inlägg. I exemplet används mallen MC1000L_AV.

 1. AXM Classic öppet.
 2. Minst ett låssystem skapat (se Skapa låssystem).
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-symbolen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen INSTÄLLNINGAR väljer du posten Låsningssystem .
 4. Fliken Låsningssystem med en lista över alla låssystem i databasen öppnas.
 5. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 6. Välj det låssystem där du vill aktivera kort och transpondrar.
 7. Fönstret Låsningssystem öppnas.
 8. I listrutan Typ väljer du typ av låssystem: Endast transponder, Transpondrar och kort eller Endast kort.
 9. Varningsfönster öppnas.
 10. Klicka på knappen Ja.
 11. Varningsfönster stängs.
 12. Eventuellt visas fliken Kortkonfiguration.
 13. Om du växlar till typen Transpondrar och kort eller Endast kort anger du kortkonfigurationen (se Skapa kortkonfiguration).
 14. Klicka på knappen Komplettera.
 15. Fönstret Låsningssystem stängs.
 1. Låssystemet visas med den nya typen i listan.