Använda ett identifikationsmedium i flera låssystem

I vissa fall är det meningsfullt att använda flera låssystem (se Låssystem).

Här kan det vara praktiskt om vissa användare kan använda samma identifikationsmedium i de olika låssystemen.

Exempel: En fastighetsskötare behöver tillträde till dörrarna i olika låssystem.

Hen behöver då inte hantera flera identifikationsmedier. I stället lägger du till fastighetsskötarens identifikationsmedium i respektive låssystem men synkroniserar samma transponder.

Det är enklare att använda transpondrar än kort i flera låssystem, eftersom man då inte behöver ta hänsyn till sektorer eller app-ID:n.

Det finns två möjligheter att återanvända ett identifikationsmedium: