Identifiera okänt lås

Om du har ett okänt lås kan du identifiera det via synkroniseringsfönstret och i förekommande fall återställa det (se Återställa lås).

 1. Lämplig programmeringsenhet ansluten.
 2. AXM Classic öppet.
 3. Låslistan eller matrisvyn öppen.
 1. Klicka på valfritt lås.
 2. Låsets fönster öppnas.
 3. Klicka på knappen Synkronisera .
 4. Synkroniseringsfönstret öppnas.
 5. I listrutan Programmeringsenhet väljer du den programmeringsenhet som du vill identifiera låset med.
 6. Klicka på knappen Upptäck stängning .
 7. Låset identifieras.
 1. Låsinformationen visas i låsets fönster.

Nu kan du vid behov återställa låset (se Återställa lås).