Återställa lås

Innan du kan återanvända låscylindrar och andra komponenter för ett annat lås eller låssystem måste du återställa dem.

 1. Lämplig programmeringsenhet ansluten.
 2. AXM Classic öppet.
 3. Låslistan eller matrisvyn öppen.
 1. Klicka på det lås som du vill återställa.
  Om låset inte är känt: Klicka på valfritt lås och identifiera låset (se Identifiera okänt lås). Fortsätt sedan.
 2. Låsets fönster öppnas.
 3. I listrutan Programmeringsenhet väljer du den programmeringsenhet som du vill återställa låset med.
 4. Klicka på knappen Synkronisera .
 5. Synkroniseringsfönstret öppnas.
 6. Klicka på knappen Återställ .
 7. Låset återställs.
 8. Bekräfta i förekommande fall frågan om du vill läsa av passerlistorna ännu en gång.
 1. Låset är återställt.