Introduktion

Datum för ikraftträdande: 25/07/2017

Integritetspolicy från SimonsVoss Technologies GmbH för webbplatsen www.simons-voss.com

I denna integritetspolicy beskriver vi vilka personuppgifter SimonsVoss Technologies GmbH (”Allegion”, ”vi” eller ”oss”) samlar in om dig, direkt eller genom agenter, samt hur vi använder, offentliggör och överför denna information. Denna policy gäller för personuppgifter som vi inhämtar från dig:

  1. via internet, exempelvis genom denna webbplats, våra program och plattformar där denna policy finns anslagen (gemensamt ”webbplatsen”) och
  2. utan uppkoppling när du interagerar med oss som kund, leverantör eller person med intresse.

Information som du lämnar utan uppkoppling samlas in av relevant Allegion-aktör. Se Internationell överföring och lagring utomlands av personuppgifter för ytterligare information.

Genom att lämna information till oss bekräftar du dina uppgifter, inklusive personuppgifter. Genom att lämna dina uppgifter till oss godkänner du att dina uppgifter, inklusive personuppgifter, samlas in, används och vidareförmedlas enligt vad som beskrivs i denna policy. För besökare på vår webbplats ingår denna policy genom hänvisning i våra tjänstevillkor.

För personuppgifter som regleras av Allmänna databeskyddsförordningen finns en lista över Allegion-enheter som styr dina personuppgifter här.