Ytterligare information och kontakt

Kontakta oss om du har frågor om denna dataskyddspolicy. Kontaktuppgifter finns på sidan Kontakt. u kan är som helst kontrollera vilka av dina uppgifter som vi lagrar hos oss. Du kan få mer information, radera eller korrigera dina uppgifter och även ge oss tips och förslag genom att skicka e-post (marketing-simonsvoss@allegion.com) eller post till oss.