Google AdWords Conversion Tracking

På den här webbplatsen används Google AdWords Conversion Tracking, en webbanalystjänster från Google Inc. (”Google”). Google AdWords Conversion Tracking använder också cookies som sparas på din dator för att vi ska kunna analysera hur du använder webbplatsen. Informationen som skapas genom dessa cookies om hur du använder webbplatsen överförs till en av Googles servrar i USA där den lagras. Google använder sedan informationen för att analysera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten till dem som står bakom webbplatsen samt ta fram ytterligare tjänster kopplade till användningen av webbplatsen och Internet. Google kan även vidarebefordra dessa uppgifter till tredje part, såvida detta krävs enligt lag eller såvida den tredje parten bearbetar uppgifterna på uppdrag av Google. Google kommer aldrig att sammanföra uppgifterna med andra uppgifter hos Google. Du kan förhindra användningen av cookies genom att anpassa inställningarna i din webbläsare.