Kontakta oss

Kontakta oss på dataprivacy@allegion.com om du har några frågor eller funderingar angående denna policy, personuppgifterna vi har om dig, behöver hjälp med hantering av dina val eller andra frågor, kommentarer eller klagomål angående våra sekretessrutiner. Meddelanden som du skickar till oss överförs till och behandlas i USA. För en förteckning över Allegion-aktörer som förfogar över eller behandlar dina personuppgifter, se denna sida, kontakta oss på dataprivacy@allegion.com.

Ytterligare rättigheter (från den 25 maj 2018)

Från och med den 25 maj 2018, om dina personuppgifter omfattas av Europeiska unionens allmänna databeskrivningsförordning, har du också följande ytterligare rättigheter:

Om personuppgifter utsätts för begränsningar på detta sätt kommer vi bara att bearbeta dem med ditt samtycke eller för fastställande, övning eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till invändning mot bearbetning motiverad av berättigade intresseskäl.

i den utsträckning som vi hänvisar till legitimt intresse att bearbeta data har du rätt att invända mot sådan behandling, och vi måste avbryta sådan behandling,

Där vi hänvisar till legitimt intresse som underlag för bearbetning tror vi vanligtvis att vi kan visa sådana tvingande legitima skäl, men vi kommer att överväga varje enskilt fall för sig.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet, särskilt i din bosättningsstat, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot Europeiska unionens allmänna databeskrivningsförordning.

För ytterligare information om dina rättigheter, eller för att utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta dataprivacy@allegion.com.