Ändringar av denna policy

Vi kan ändra denna policy från tid till annan, så återkom regelbundet för att kontrollera det. Vi upplyser om alla ändringar av denna policy på vår webbplats. Om vi gör några ändringar av denna policy som påverkar våra rutiner materiellt med hänsyn till personuppgifter som vi tidigare har inhämtat från dig, strävar vi efter att meddela dig på förhand om sådan förändring genom att upplysa om förändringen på vår webbplats eller via e-post till dig. Din fortsatta användning av vår webbplats, köp av våra produkter eller tjänster eller delgivande av mer information utgör ditt bekräftande av vår uppdaterade policy.