Arbetssökande

Du kan ansöka om anställning på vår webbplats. Om du gör det kommer vi att inhämta namn, kontaktuppgifter, personnummer, arbetserfarenhet, cv och annan arbets- eller ansökningsrelaterad information. Vi inhämtar även annan information (t.ex. demografisk information) som du väljer att delge oss via vår webbplats. Rekryteringsportalen på vår webbplats drivs i USA där skyddsnivån kan vara en annan än i ditt hemland. Rekryteringsportalen kan innehålla ytterligare sekretessmeddelanden som gäller.

Om du ansöker till en ledig tjänst i ett visst företag, och vi bedömer att dina kvalifikationer är lämpliga för en annan plats i det företaget eller ett dotterföretag, kan vi vidareförmedla dina uppgifter till sådan annan avdelning och/eller dotterbolag. Vi använder informationen som du lämnar till oss via denna portal för syftet att handlägga din ansökan. Om det krävs enligt lag, eller för att på lämpligt sätt skydda våra rättigheter och intressen, kan vi vidareförmedla dina uppgifter till lagverkställande myndigheter och andra externa parter enligt vad som anges i avsnittet om vidareförmedling ovan. Vi använder inte dina uppgifter för marknadsföringssyften.

Se även ovan vad gäller dina rättigheter och valmöjligheter liksom möjligheten att tillgå och korrigera dina uppgifter.

Om du blir anställd på Allegion kommer vi enligt gällande lag att meddela dig om hur vi använder dina personuppgifter.