Särskild information för konsumenter i Kalifornien

Bosatta i Kalifornien kan begära en förteckning över vissa externa parter där vi har tagit upp vissa personuppgifter för deras egna marknadsföringssyften. Du kan göra en förfrågan per kalenderår. Bekräfta i din begäran att du är bosatt i Kalifornien och lämna en aktuell adress i Kalifornien att skicka svaret till. Du kan begära denna information skriftligen med kontaktuppgifter i avsnittet Kontakta oss nedan. Svaret kan ta upp till trettio (30) dagar.