Dina rättigheter och valmöjligheter

Dina rättigheter.

Du delger oss dina personuppgifter frivilligt. Beroende på domstolsområde kan du ha rätt att,

Du kan begära sådana åtgärder genom att kontakta din landsspecifika nationella dataskyddsansvarig eller lokal sekretesschef enligt kontaktuppgifter i Kontakta oss nedan.

Dina valmöjligheter.

Du kan alltid välja att inte delge information, även om den kan verka behövas för att vissa tjänster ska kunna utnyttjas.

Bortval av cookie-filer.

Se vår policy om cookie-filer [infoga hyperlänk] för mer information om blockering eller avaktivering av cookie-filer.

Bortval av marknadsföringsmeddelanden.

Vi kan skicka dig e-postmeddelanden för marknadsföring om du begär att motta information från oss.

Du kan begära att inte längre bli tillsänd e-postmeddelanden för marknadsföring genom att klicka på länken i e-postmeddelandet.

Observera att vi, om du väljer bort mottagande av e-post för marknadsföring från oss, kan fortsätta att göra utskick till dig för andra syften (t.ex. för att besvara dina frågor eller tjänsterelaterade syften).

Du kan annars välja bort mottagande av marknadsföringsmeddelanden från oss genom att kontakta oss på postadressen som anges i avsnittet Kontakta oss nedan.