Bevarande av personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge vi har rimligt lagligt eller kommersiellt behov av dem, varefter vi kommer att förstöra dem genom nu tillgängliga säkra destruktionsmetoder.