Säkerhet för personuppgifter

Vi har vidtagit åtgärder för att skydda mot otillåten eller olaglig behandling av personuppgifter, otillåten eller oavsiktlig åtkomst av personuppgifter och oavsiktlig eller olaglig förlust eller destruktion av personuppgifter. Vi har dock inte möjlighet att ge garantier mot någon förlust, missbruk, otillåten åtkomst, otillåten vidareförmedling, förvanskning eller destruktion av personuppgifter eller otillåten form av behandling.

Användare ska skydda alla inloggningsuppgifter som har registrerats för användning av vår webbplats och är ansvariga för allt missbruk eller otillåten användning av vår webbplats med hjälp av användarens inloggningsuppgifter. Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker (exempelvis om du upplever att säkerheten för något konto som du kan ha hos oss har angripits) ber vi dig att omedelbart meddela oss med kontaktuppgifterna nedan.