Internationella överföringar och lagring utomlands av personuppgifter

Vi kan använda, vidareförmedla, behandla, överföra eller lagra personuppgifter utanför det land där de inhämtades, exempelvis till USA och andra länder vilket innebär att samma skyddsnivå för personuppgifter som i det land där du bor inte kan garanteras.

Det finns även situationer då personuppgifter överförs till extern tjänsteleverantör (i USA och/eller andra länder, inklusive länder där Allegion är verksamt eller har kontor) för att tjänsterna ska kunna levereras till Allegion, exempelvis behandling av betalningar, webbtjänstleverantör och andra tjänster som krävs enligt lag. Allegion anlitar externa tjänsteleverantörer för att behandla personuppgifter för tjänsterelaterade och administrativa syften. Sådana tjänsteleverantörer är lokaliserade i USA och på andra platser där Allegion bedriver verksamhet. När Allegion anlitar ett annat företag för utförande av funktioner av denna typ, krävs av sådan tredje part att personuppgifterna skyddas och ingen rätt beviljas företaget att använda personuppgifterna för något annat syfte.