Länkar till externa parter

Vår webbplats kan innehålla länkar till externa parters webbplatser. Varje besök på och användning av sådana länkade webbplatser regleras inte av denna Policy utan av respektive sekretesspolicy för de externa parternas webbplatser. Vi åtar oss inte något ansvar för informationsrutiner för sådana externa parters webbplatser.