Intressebaserad reklam

Vi anlitar externa parter, så som nätverksannonsörer för att presentera reklam på vår webbplats och på externa parters webbplatser eller andra media (t.ex. sociala nätverk). Det gör att vi och dessa externa parter kan rikta reklam till dig om produkter och tjänster som du kan vara intresserad av. Externa annonsnätverksleverantörer, annonsörer, sponsorer och/eller trafikmätningstjänster kan använda cookie-filer, JavaScript, webbfyrar (inklusive Clear GIF), Flash LSO:er och andra spårningstekniker för att mäta sina annonsers effektivitet och för att personanpassa reklaminnehåll för dig. Dessa tredjeparts-cookie-filer och andra tekniker regleras av varje tredje parts specifika sekretesspolicy, andra än denna. Vi kan tillhandahålla dessa tredjepartsannonsörer uppgifter, inklusive personuppgifter, om dig.

Användare i USA kan välja bort många tredjeparts annonsnätverk. Du kan exempelvis besöka ”Digital Advertising Alliance” (DAA) Konsumentvalssida för information om bortval av intressebaserad reklam och deras alternativ beträffande att få information som används av DAA-företag. Du kan även besöka ”Network Advertising initiative” (NAI) sida Konsumenters avvisande för information om bortval av intressebaserad reklam och deras alternativ beträffande att få information som används av NAI-medlemmar.

Användare i Kanada kan besöka ”Digital Advertising Alliance of Canada” (DAAC) sida Bortvalsverktyg för att välja bort vissa tredjeparts annonsnätverks intressebaserade reklam. Ytterligare information vinns på DAAC:s webbplats på youradchoices.ca.

Användare i EU kan besöka ”European Interactive Advertising Alliance” (EDAA) webbplats Dina val online och välja deras land för att läsa mer om intressebaserad reklam och hur man väljer bort i sitt eget land. Exempelvis användare i Frankrike kan besöka webbplatsen Contrôler ses cookies website för att välja bort vissa tredjeparts annonsnätverks intressebaserade reklam och hitta ytterligare information på www.youronlinechoices.com/fr.

Bortval av ett eller flera listade företag på DAA, NAI, DAAC eller de olika EDAA-webbplatserna gör att valda företag väljs bort för leverans av intressebaserat innehåll eller annonser till dig, men det gör inte att du inte längre tar emot reklam på vår eller andra webbplatser. Du kan fortfarande få annonser exempelvis baserat på den specifika webbplats du visar (dvs. innehållsbaserad reklam). Om din webbläsare är inställd på att avvisa cookie-filer när du gör bortval på DAA, NAI, DAAC och/eller EDAA webbplatser kan ditt bortval bli utan effekt. Observera att du, om du använder flera enheter, måste göra bortvalen på varje enhet för sig.