Uppgifter som vi samlar in

Vi samlar in information direkt från dig, från externa parter och automatiskt genom ditt användande av webbplatsen eller någon tjänst hos Allegion. I den utsträckning lagen tillåter eller med ditt samtycke kan vi kombinera all information som vi samlar in om dig från olika källor.

Information som vi inhämtar direkt från dig.

Vi inhämtar information direkt från dig när du lämnar in ett registreringskort, begär information från oss, kontaktar oss eller på annat sätt använder våra produkter och tjänster. Vilka uppgifter vi inhämtar varierar beroende på ditt interagerande med oss, men kan innefatta namn, befattning, postadress, faktureringsadress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress, betalningsuppgifter (inkl. kontonummer eller kortnummer för kredit- eller betalkort) och köphistorik. Vi inhämtar även alla andra uppgifter som du väljer att lämna till oss genom vår webbplats eller utan uppkoppling (t.ex. registreringsinformation om du registrerar någon av våra produkter eller registrerar stöldskydd, svar på frågeenkäter eller undersökningar eller uppgifter som du lämnar i ett lotteri eller tävling).

Du måste inte lämna några personuppgifter till oss men att inte göra det kan betyda att du inte kan utnyttja vissa erbjudanden (t.ex. registrering av ditt lås).

Uppgifter som vi inhämtar om dig från externa parter.

Vi kan också inhämta uppgifter om dig från externa parter. Vi kan exempelvis inhämta användarnamn, namn eller e-postadress från sociala medieplattformar om du interagerar med oss via sociala medier.

Uppgifter som vi samlar in automatiskt.

Vi samlar in uppgifter, inklusive personuppgifter, automatiskt genom cookie-filer, webbfyrar och andra metoder när du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster. Uppgifter som vi inhämtar automatiskt innefattar, men är inte begränsade till, domännamn; typ av webbläsare och operativsystem; visade webbsidor; klickade länkar; internetprotokoll (IP-nummer); hur länge du besökt vår webbsida eller använt våra tjänster och hänvisande URL eller webbsida som ledde dig till vår webbplats. I den utsträckning lagen medger eller med ditt samtycke kan vi kombinera all information som vi samlar in om dig från olika källor. Se Cookie-filer och spårningsmekanismer nedan för mer information.

Användning av Dina uppgifter

Vi använder dina uppgifter, inklusive personuppgifter, för följande syften: