Google AdWords Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords Conversion Tracking, een internetanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google AdWords Conversion Tracking maakt eveneens gebruik van 'cookies' die op uw pc worden opgeslagen om een analyse van uw gebruik van de website mogelijk te maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren. Er wordt bericht uitgebracht over de activiteiten op de website aan de exploitant van de betreffende website en om andere diensten in verband met met het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Google zal deze informatie eventueel ook aan derden doorgeven indien dit wettelijk is voorgeschreven of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal de gegevens beslist niet combineren met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies in het algemeen tegengaan door in uw browser het opslaan van cookies te verbieden.