Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een analysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn tekstbestandjes die op uw pc worden opgeslagen om een analyse van uw gebruik van de website mogelijk te maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden gewoonlijk naar een server van Google Inc. in de VS verzonden en daar opgeslagen. Wanneer het anonimiseren van IP-adressen op deze website geactiveerd is, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de EU of in andere staten die zijn aangesloten bij de Europese Economische Ruimte door Google van te voren afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren. Er wordt bericht uitgebracht over de activiteiten op de website teneinde andere diensten in verband met met het gebruik van de website en het internet aan de exploitant van de website aan te bieden. Het in verband met Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres zal niet worden gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies door een bijbehorende instelling van uw browser software verhinderen. We wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet in volle omvang gebruik kunt maken van de functies op deze website.

U kunt bovendien de overdracht van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: Met het oog op de discussie over het gebruik van analysetools met complete IP-adressen willen wij erop wijzen dat deze website gebruikt maakt van Google Analytics met de toevoeging '_anonymizeIp()'. Hierdoor worden IP-adressen alleen in afgekorte vorm verwerkt om uit te sluiten dat directe gevolgtrekkingen tot individuele personen kunnen worden herleid.

Speciaal voor browsers op mobiele apparatuur kunt u deze link aanklikken om de geanonimiseerde registratie door Google Analytics op deze website voor uw browser voortaan te verhinderen met behulp van een zogenoemde 'Opt-out-cookie'.