Neem contact met ons op

Neem contact met ons op viadataprivacy@allegion.com als u vragen of bezorgdheden hebt over dit Beleid, de Persoonsgegevens die wij hebben over u, indien u hulp nodig hebt bij het beheren van uw keuzes, of andere vragen, opmerkingen of klachten hebt ten aanzien van onze privacypraktijken. De berichten die u ons stuurt zullen worden overgedragen aan en beoordeeld in de Verenigde Staten.

Aanvullende rechten (met ingang van 25 mei 2018)

Vanaf 25 mei 2018, als uw persoonlijke gegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie, hebt u ook de volgende aanvullende rechten:

Wanneer er op deze wijze een beperking wordt gelegd op persoonsgegevens, zullen wij deze uitsluitend verwerken met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Recht op het indienen van bezwaar tegen verwerking op basis van rechtmatige redenen.

indien wij een rechtmatig belang hebben om gegevens te verwerken, hebt u het recht om bezwaar in te dienen tegen deze verwerking,

Normaal gesproken zijn wij van mening dat wanneer wij een rechtmatig belang hebben om gegevens te verwerken, wij dergelijke zwaarwegende legitieme redenen kunnen aantonen. Wij zullen echter elk geval afzonderlijk beoordelen.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in uw woonlidstaat, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie.

Neem voor meer informatie over uw rechten, of voor het uitoefenen van uw rechten, contact dataprivacy@allegion.com.