Sollicitanten

U kunt bij ons solliciteren via onze Website. Als u dit doet, verzamelen wij uw naam, contactgegevens, nationale identificatie-informatie, werkgeschiedenis, cv en andere werk- of sollicitatiegerelateerde informatie. Wij zullen ook andere informatie verzamelen (bv. demografische informatie) die u aan ons wenst te verstrekken via onze Website. Het vacatureportaal van onze Website wordt gehost in de Verenigde Staten, welke mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als uw land. Het vacatureportaal kan aanvullende, toepasselijke privacyverklaringen omvatten.

Indien u solliciteert naar een functie bij een bepaald bedrijf, en wij vinden dat uw kwalificaties overeenstemmen met een andere functie binnen dat bedrijf of gelieerd bedrijf, kunnen wij uw informatie delen met dergelijke andere afdeling en/of dochteronderneming/gelieerd bedrijf. Wij gebruiken de informatie die u via dit portaal aan ons verstrekt ten behoeve van de verwerking van uw sollicitatie. Indien wettelijk vereist, of indien gepast is om onze rechten en belangen te beschermen, kunnen wij uw informatie delen met wetshandhavingsinstanties en andere derde partijen, zoals uiteengezet in bovenstaand hoofdstuk over bekendmaking. Wij gebruiken uw informatie niet voor marketingdoeleinden.

Zie boven over uw Rechten en Keuzes, evenals de mogelijkheid om toegang te verkrijgen tot uw informatie en deze te corrigeren.

Mocht u een Allegion-werknemer worden, zullen wij u, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, u een kennisgeving sturen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken.