Bewaring van Persoonsgegevens

Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren voor zolang wij er een redelijke wettelijke of commerciële behoefte aan hebben, waarna wij deze zullen vernietigen via momenteel beschikbare beveiligde vernietigingsmethoden.