Beveiliging van Persoonsgegevens

Gebruikers dienen de gebruikersnaam of gebruikers-ID voor gebruik op onze Website te beschermen en zijn verantwoordelijk voor enig misbruik of onbevoegd gebruik van onze Website via hun wachtwoord en gebruikers-ID en dienen zelf te zorgen voor de vertrouwelijkheid van hun wachtwoorden. Als u reden hebt om te geloven dat uw interactie met ons niet meer veilig is (bijvoorbeeld, indien u van mening bent dat de beveiliging van een account die u hebt bij ons, is aangetast), dient u onmiddellijk met ons contact op te nemen via de onderstaande contactgegevens.