Internationale Overdrachten en Offshore Opslag van Persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken, onthullen, verwerken, overdragen of opslaan buiten het land waarin ze verzameld werden, zoals de Verenigde Staten en andere landen, die mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau bieden aan persoonsgegevens als het land waarin u zich bevindt.

Bovendien zijn er situaties waarin persoonsgegevens worden overgedragen aan derden dienstverleners (in de Verenigde Staten en/of andere landen, inclusief landen waarin Allegion actief is of gevestigd is) om diensten te leveren aan Allegion, zoals betalingsverwerking en webhosting en andere diensten vereist door de wet. Allegion gebruikt derden dienstverleners om persoonsgegevens te verwerken voor servicegerelateerde en administratieve doeleinden. Dergelijke dienstverleners zijn gevestigd in de Verenigde Staten en andere locaties waar Allegion actief is. Wanneer Allegion een ander bedrijf inzet om een functie van deze aard uit te voeren, zal dergelijke derde partij vereist zijn om de persoonsgegevens te beschermen en zullen zij niet bevoegd zijn om de persoonsgegevens voor enig ander doel te gebruiken.