Særlige oplysninger til kunder i Californi

Kunder i Californien kan anmode om en liste over bestemte tredjeparter, som vi har udleveret bestemte persondata til med henblik på deres egne markedsføringsformål. Du kan foretage én anmodning pr. kalenderår. I din anmodning bedes du dokumentere, at du er bosiddende i Californien, og oplyse en gyldig postadresse i Californien til modtagelse af dit svar. Vi kan anmode om disse oplysninger på skrift ved at kontakte os på de oplysninger, som er angivet i afsnittet Kontakt os herunder. Du skal regne med, at det kan tage op til 30 dage at få svar.