Beskyttelse af persondata

Vi har truffet foranstaltninger for at beskytte mod uautoriseret eller ulovlig behandling af persondata, uautoriseret eller utilsigtet adgang til persondata, samt utilsigtet eller ulovligt tab af eller destruering af persondata. Imidlertid kan vi ikke garantere mod noget tab, misbrug af, uautoriseret adgang, uautoriseret videregivelse, ændring af eller destruering af persondata eller enhver form for ulovlig håndtering.

Brugerne bør beskytte enhver adgangskode eller bruger-ID, som de har indhentet med henblik på brug af vores websted, og de er ansvarlige for enhver form for misbrug eller uautoriseret brug af vores websted, som finder sted gennem brug af deres adgangskode og bruger-ID samt for at holde deres egne adgangskoder hemmelige. Hvis du har grund til at antage, at din interaktion med os ikke længere er sikker (fx hvis du mener, at sikkerheden er blevet kompromitteret for en af de konti, som du har hos os), bedes du omgående underrette os gennem de kontaktoplysninger, som er angivet nedenfor.