Är överföringsvägarna också krypterade, t.ex. trådlöst?

Nej. Genom att ändpunktskryptering används behövs ingen ytterligare kryptering av överföringsvägarna.