Vilka uppgifter är det som krypteras?

Inom ramen för den systeminterna kommunikationen bearbetas inga personuppgifter utan de pseudonymiseras med hjälp av identifikationsnummer. Inge koppling till faktiska person är möjlig ens utan kryptering.