Är uppgifterna i System 3060 krypterade?

Ja. Inom ramen för den systemegna kommunikationen är datapaket ändpunktskrypterade (end-to-end). Med de senaste versionerna av våra produkter ökas säkerhetsgraden eftersom de alltid har den senaste tekniken. Flerstegskrypteringsmetoder används (AES, 3DES).