Vilka krav rekommenderas på IT-infrastrukturen?

Enligt Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) är därför IT-grundskyddet för ett SimonsVoss-låssystem tillräckligt som säkerhetskoncept och gäller som rekommenderat minimikrav för IT-infrastrukturen.