Vilket skyddsbehov har de uppgifter som bearbetas i systemet?

Normalt behandlas och sparas bara okritiska uppgifter med så kallat normalt sökbehov i programmet. Det är uppgifter som vid en hypotetisk förlust varken skadar en persons rykte eller bilden av företaget. Inte heller någon särskild ekonomisk skada kan förväntas.