Kontrollera BIOS-inställning

  1. Tryck samtidigt på Windows-knappen och R.
  2. Fönstret Kör öppnas.
  3. Ange kommandot msinfo32.exe.
  4. Klicka på knappen OK.
  5. Fönstret Kör stängs.
  1. Systeminformationen visas

Den visade systeminformationen innehåller även BIOS-inställningen (”UEFI” eller ”Legacy”).