Kontrollera Trusted Platform Module (TPM)

  1. Tryck samtidigt på Windows-knappen och R.
  2. Fönstret Kör öppnas.
  3. Ange kommandot tpm.msc.
  4. Klicka på knappen OK.
  5. Fönstret Kör stängs.
  6. Fönstret TPM-hantering (Trusted Platform Module) på lokal dator öppnas.
  1. Information om TPM visas i förekommande fall.