Kryptera extern hårddisk med BitLocker to go

För följande beskrivning antas:

 1. Administratörsbehörigheter tillgängliga.
 1. Tryck på Windows-knappen.
 2. Startmenyn öppnas.
 3. Tryck på Hantera BitLocker.
 4. Posten Hantera BitLocker visas
 5. Klicka på posten Hantera BitLocker.
 6. Fönstret BitLocker-diskkryptering öppnas.
 7. Kontrollera om den externa hårddisken redan är krypterad (BitLocker på). I exemplet är C: och G: redan krypterade, E: ännu inte.
 8. Visa posten.
 9. Klicka på knappen Aktivera BitLocker.
 10. Fönstret BitLocker-diskkryptering öppnas.
 11. Välj en metod för att låsa upp hårddisken (t.ex. Lås upp enheten med hjälp av ett lösenord).
 12. Hårddisken låses upp när lösenordet anges.
 13. Klicka på knappen Fortsätt.
 14. Fönstret växlar till val av en återställningsmetod.
 15. Välj en metod för att säkra återställningsnyckeln (t.ex. Skriv ut återställningsnyckel).
 16. Du får åtkomst till hårddisken med hjälp av återställningsnyckeln om du glömmer lösenordet eller förlorar USB-sticka/SmartCard.
 17. Klicka på knappen Fortsätt.
 18. Fönstret växlar till val av hur mycket utrymme som ska krypteras.
 19. För högre säkerhet bör du välja alternativet Kryptera hela enheten.
 20. Klicka på knappen Fortsätt.
 21. Fönstret växlar till val av krypteringsläge.
 22. Av kompatibilitetsskäl bör du välja alternativet BitLocker Verschlüsselungsmodus - Kompatibler Modus [offen].
 23. Klicka på knappen Fortsätt.
 24. BitLocker-krypteringen är förberedd.
 25. Klicka på knappen Starta kryptering.
 26. Hårddisken krypteras. Beroende på hårddiskens storlek kan det ta flera timmar.
 1. Hårddisken är krypterad och databasen därmed skyddad mot obehörig åtkomst.