Kryptera intern hårddisk med BitLocker

För följande beskrivning antas:

 1. Administratörsbehörigheter tillgängliga.
 1. Tryck på Windows-knappen.
 2. Startmenyn öppnas.
 3. Tryck på Hantera BitLocker.
 4. Posten Hantera BitLocker visas
 5. Klicka på posten Hantera BitLocker.
 6. Fönstret BitLocker-diskkryptering öppnas.
 7. Kontrollera om hårddisken redan är krypterad (BitLocker på). I exemplet är C: redan krypterad, D: ännu inte.
 8. Klicka på knappen Aktivera BitLocker.
 9. Fönstret BitLocker-diskkryptering öppnas.
 10. Välj en metod för att låsa upp hårddisken (t.ex. Lås upp den här enheten automatiskt på den här datorn).
 11. Den här hårddisken låses automatiskt upp när en behörig Windows-användare loggar in.
 12. Klicka på knappen Fortsätt.
 13. Fönstret växlar till val av en återställningsmetod.
 14. Välj en metod för att säkra återställningsnyckeln (t.ex. Skriv ut återställningsnyckel).
 15. Du får åtkomst till hårddisken med hjälp av återställningsnyckeln om du glömmer lösenordet eller förlorar USB-sticka/SmartCard.
 16. Klicka på knappen Fortsätt.
 17. Fönstret växlar till val av hur mycket utrymme som ska krypteras.
 18. För högre säkerhet bör du välja alternativet Kryptera hela enheten.
 19. Klicka på knappen Fortsätt.
 20. BitLocker-krypteringen är förberedd.
 21. Klicka på knappen Starta kryptering.
 22. Hårddisken krypteras. Beroende på hårddiskens storlek kan det ta flera timmar.
 1. Hårddisken är krypterad och databasen därmed skyddad mot obehörig åtkomst.